Nieszczęśliwe wypadki w trakcie jazdy pojazdem mogą przytrafić się każdemu z nas. Dlatego w naszym kraju obowiązkiem jest kupienie ubezpieczenia OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. To ubezpieczenie obejmuje rekompensatę szkód, które powstały podczas stłuczki albo wypadku na drodze, zarówno szkód materialnych jak również osobowych. Trzeba pamiętać, iż polisa OC przypisana jest do konkretnego samochodu, a nie do właściciela. Natomiast zakres ubezpieczenia OC jest określony ustawowo i w każdej firmie ubezpieczeniowej będzie to wyglądało tak samo.

 

Poszkodowany podczas wypadku albo kolizji ma pełne prawo domagać się naprawy swojego pojazdu lub ubiegać się się o wypłatę odpowiedniej rekompensaty, która zostanie przeznaczona na naprawę. Obecnie jest wariant gotówkowy albo bezgotówkowy wypłaty rekompensaty. W przypadku wariantu bezgotówkowego zakład ubezpieczeniowy jest zobowiązany pokryć koszt naprawy, natomiast właściciel samochody nie musi uczestniczyć w końcowych rozliczeniach. Poszkodowany w kolizji może również spodziewać się pokrycia kosztów na holowanie samochodu do odpowiedniego warsztatu lub wynajęcia pojazdu zastępczego. Mnóstwo przydatnych informacji na temat rozliczeń ubezpieczenia OC jest możliwość odszukać na interesującym blogu robakubezpieczenia.pl. Warto wspomnieć, iż zakład zajmujący się ubezpieczeniami ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, a jeśli nie dotrzyma tego terminu, musi zawiadomić o tym poszkodowanego. Ważne jest również to, że zakład zajmujący się ubezpieczeniami musi w takim przypadku wypłacić bezsporną część rekompensaty, natomiast wypłata całego odszkodowania nie powinna trwać dłużej niżeli dziewięćdziesiąt dni od daty złożenia odpowiednich dokumentów o szkodzie w wyniku wypadku. Istotną informacją jest także fakt, że ubezpieczenie OC nie działa tylko w przypadku szkody , która powstała w trakcie jazdy pojazdem.

 

Za szkodę, która powstała w wyniku ruchu samochodu uważa się również szkodę wyrządzoną w trakcie wysiadania i wsiadania do pojazdu. Tyczy się to też takich zdarzeń, jak rozładunek czy załadunek towarów a ponadto podczas garażowania lub postoju pojazdu. Ubezpieczenie OC posiada liczne wykluczenia odpowiedzialności. Zakład ubezpieczeniowy ubezpieczeniowy1.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie powstały w przewożonych ładunkach lub bagażach. Powinno się tu wymienić szczególnie stratę gotówki, elementów biżuterii czy innych cennych rzeczy. W związku z powyższym, ubezpieczenie OC chroni kierowcę w okresie trwania polisy. Winny kolizji drogowej albo wypadku może liczyć na to, iż wszelkie wywołane przed niego szkody będą w jego imieniu zrekompensowane poprzez zakład ubezpieczeniowy. Musimy tu wspomnieć, iż wyróżniamy szkody częściowe a ponadto całkowite. Szkoda częściowa polega na tym, iż awarie auta są małe toteż istnieje możliwość je naprawić w opłacalny sposób.

 

Natomiast szkoda całkowita wiąże się z tym, że auta nie opłaca się naprawiać i przywracać jego stan sprzed kolizji albo wypadku. To więc sytuacja znacznie bardziej skomplikowana dla kierowcy. Należy pamiętać, że szkoda całkowita znaczy, że firma ubezpieczeniowa nie zajmie się uszkodzonym pojazdem, który po takim wypadku będzie już nazywany wrakiem. Zakład ubezpieczeniowy nie przejmuje pojazdu, lecz przeważnie odlicza jego szacunkową wartość od wypłacanej sumy rekompensaty. Oczywiście właściciel wraku ma możliwość go sprzedać, co zwykle znaczy zużycie różnych nieuszkodzonych elementów wyposażenia w innym aucie.

Więcej: o-ubezpieczeniach.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *